آرشیو برچسب های: 5 وب سایت برتر در ایران

5 وب سایت برتر در ایران

5 وب سایت برتر در ایران

در پست های قبلی راجع به ده وبسایت برتر جهان صحبت کردیم. همانطور که دیدیم، اولین وبسایت برتر در تمام جهان، گوگل است چرا که گوگل یک موتور جست و جو گر بسیار مطرح و منظم است.