آرشیو برچسب های: فیلترینگ اینستاگرام

نماینده مجلس: فیلتر اینستاگرام را به صورت جدی دنبال خواهند کرد

حسن نوروزی ، نماینده‌ی مجلس اعلام کرد با شکل گیری کمیسیون حقوقی نمایندگان، موضوع فیلتر اینستاگرام را به صورت جدی دنبال خواهند کرد. در شرایط ِ موجود، بهترین گزینه برای سرپا نگه داشتن کسب وکار شما، ایجاد یک وبسایت است که با فیلتر شدن اینستاگرام و یا سایر شبکه های اجتماعی، خِللی در کارتان ایجاد […]