آرشیو برچسب های: فاکتور های موفقیت کسب وکار

نقش وبسایت در دایره رقابت کسب و کارها

نقش وبسایت در دایره رقابت کسب و کارها

این کاملا درست است که اکثر مردم دائما آنلاین هستند. مردم آنلاین هستند اما این بدان معنا نیست که فقط نسل جوان از اینترنت استفاده می کنند. تقریباً ¾ از جمعیت کره زمین به اینترنت دسترسی دارند.