آرشیو برچسب های: تافوت تبلیغات سنتی و تبلیغات مدرن

تفاوت تبلیغات سنتی و تبلیغات مدرن

تفاوت تبلیغات سنتی و تبلیغات مدرن

تفاوت تبلیغات سنتی و تبلیغات مدرن : بیشتر تبلیغات در زمان گذشته در رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون انجام می شدند. و مردم از این طریق با آن کسب و کار آشنا می شدند. با پیشرفت تلکنولوژی، تبلیغات رادیویی و تلویزیونی بخشی از سهمشان را به اینترنت واگذار کردند. امروزه هرکسی به دنبال کالا […]