– این نرم افزارِ بسیار جامع، بر روی وب قابل اجراست و برای مدیریت شرکت های حمل و نقلی است که با فروشگاه های اینترنتی همکاری می‌کنند.
– این نرم افزار، می‌تواند صفر تا صد ِ تراکتش ها و روال کار فروشگاه را مدیریت کند و گزارش ها را ثبت کند.