– این نرم افزار، ابزاری برای فرم سازی در زمینه های متفاوت است.
– با استفاده از این نرم افزار، شما می‌توانید فرم های نظر سنجی مختلف و سوالات متفاوتی را برای کاربران تعریف کنید.
– همچنین می‌توانید درصد و یا پاسخ کاربر مورد نظر را مشاهده و ثبت کنید.

نرم افزار نظرسنجی و پرسش و پاسخ