– این نرم افزار یک ابزار بسیار کاربردی برای مارکتینگ یا بازاریابی است.
– شامل یک بانک اطلاعاتی جامع از ایمیل های مشتریان است و می‌تواند روزانه به آن‌ها خبرنامه ها را ارسال کند.
– شما می‌توانید ایمیل ها و مشتریان را طبق صلاحدید خود، گروه بندی کنید.