نرم افزار مدیریت آموزشگاه ها و برگزاری آزمون آنلاین:
– شما با استفاده از این نرم افزار می‌توانید به دانش جویان و دانش آموزان خود، کورس های آموزشی متفاوت به صورت آنلاین،ارائه دهید.
-برای هر درس، می‌توان به صورت جدا آزمون طراحی کرد.
– همچنین برای ارزیابی هرچه بهتر دانشجویان، می‌توان کارنامه‌های آن ها را در وبسایت بارگذاری کرد.
– و به دانش‌آموزان و دانشجویان، نتایج امتحانات و نوع عملکرد آن‌ها را، از طریق ایمیل اطلاع رسانی کنیم.
– کورس های قرار داده شده در وبسایت، می‌تواند از طریق پرداخت آنلاین در اختیار دانشجویان قرار بگیرد و قیمت هر درس مشخص خواهد شد.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه ها و برگزاری آزمون آنلاین-پیشرفت تکنولوژی