– این نرم افزار برای استفاده‌ی صرافی ها و کنترل مبادلات ارزی طراحی شده است.
– با استفاده از این نرم افزار می‌توان میزان خرید و فروش را به طور دقیق مدیریت کرد و فعالان حوزه‌ی ارز می‌توانند به راحتی و با اطمینان خاطر از این نرم افزار استفاده کنند.