این برنامه به شما امکان می دهد تا سفارشات جدول خود را به روشی بسیار آسان مدیریت کنید
با استفاده از این برنامه مشتری میتواند یک میز برای خود انتخاب کرده و سفارش ارسال کنند. شما می توانید بسیاری از دستگاه ها را به یک سرور واحد متصل کرده و در یک پایگاه داده مرکزی کار کنید