نرم افزار مدیریت سالن های زیبایی

  • این نرم افزار برای صاحب سالن زیبایی طراحی شده است.
  • صاحب کسب و کار، می‌تواند با استفاده از این نرم افزار که در نسخه‌ی اندروید و iOS قابلیت اجرا دارد، مبالغ دریافتی از مشتریان،و هزینه‌های سالن زیبایی و دیگر هزینه‌های جانبی را ثبت و میزان سود و زیان را محاسبه نمایند.
  •  مدیر نرم افزار می‌تواند به تمامی وقت های داده شده دسترسی داشته باشد
  • یکی از امکاناتی که این نرم افزار در اختیار مدیر کسب و کار قرار می‌دهد، این است که می‌تواند تمامی کارمندان را در سیستم ثبت کنند و وقت های مشتریان را با توجه به متخصص زیبایی‌ای که مشتری انتخاب کرده است، ثبت کند.