این نرم افزار برای مدیریت و نظارت دقیق بر مدارس و دانشگاه ها طراحی و نوشته شده است.
– امکان تعریف درس های متفاوت، دانش آموزان و اساتید وجود دارد.
-دانش آموزان می‌توانند از این طریق درس های خود را با اساتید مشخص شده، انتخاب کنند و در تاریخ معین شده، در کلاس حاضر شوند.
– هر درس با تعداد واحد مشخص شده و شهریه می‌تواند توسط مدیریت تعریف شود.
– امکان تعیین پیش نیاز برای هر درس وجود دارد.