– این نرم افزار برای آژانس مسافرتی دارند و یا رهبری گروه های گردشگری و سفر را بر عهده دارند، گزینه‌ی مناسبی است.
-مدیر این نرم افزار می‌تواند با چندین هتل ‌و اقامتگاه قرارداد ببندد، و طی پکیج های مسافرتی به مسافرانش ارائه دهد.
– همچنین با استفاده از این نرم افزار، کسب و کار خود را مدیریت کرده و به طور دقیق از تعداد اتاق های رزرو شده، تاریخ رزرو و تعداد جاهای خالی برای هر تور یا سفر مطلع شوند.