مرکز تماس

نرم افزار مرکز تماس:

• طبق آخرین ویرایش انجام شده، این نرم افزار به انواع دستگاه های pbx که قابلیت sip دارند متصل می‌شود.
• در صورت وجود اینترنت، برروی لپتاپ ها و دستگاه های Windows و Mac کارایی بسیار بالایی دارد.
• با استفاده ازین نرم افزار می‌توان تماس های ورودی و خروجی را ثبت کرد و در زمان نیاز به آن ها دسترسی پیدا کرد.
• برای هر تماس، امکان یادداشت گذاری وجود دارد.
• هر تماس به واحد مربوطه ارجاع داده می‌شود.
• مدیریت می‌تواند برای کارکنان مجموعه در این نرم افزار، تسک هایی برای انجام تماس و یا تنظیم جلسات قرار دهد.
• در این نرم افزار قابلیت های بسیار بیشتری از آنچه خواندید، برای مدیریت تماس ها دیده شده است.